"Samen lossen wij uw schulden op"

Uw startpunt richting financiële zelfredzaamheid


 Diensten voor gemeenten

Integrale schuldhulpverlening

Wij kunnen volledig invulling geven aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld als integraal schuldhulpverlener, van de eerste melding van een nieuwe cliënt tot een aanvraag WSNP en de nazorg. Wij kunnen ook een afzonderlijke fase (aanmeld/intake, schuldbemiddeling/WSNP of heronderzoeken/lopende schuldregelingen) voor u uitvoeren.

Profiel

Specialiteiten

  • Ervaring met alle NVVK modules
  • NEN 8048 gecertificeerd (SHV 1 en SHV 2)
  • Senioriteit op kennis en ervaring
  • Complete adviseur en kennispartner
  • Complexe schuldbemiddelingen
  • Casusregie bij multiproblematiek
  • Achterstanden in caseloads wegwerken en probleemdossiers aanpakken

Leidend voor ons is altijd de kwaliteit. Zeker is dat u dit vaker hoort, en vooral van managers die u iets willen verkopen. Maar voor ons is het een uitspraak met gewicht. Het is makkelijk om de kwaliteit van een dienstverlening te bepalen aan de hand van perfect ingerichte processen en behaalde resultaatdoelstellingen. En uiteraard is dat onderdeel van kwalitatief hoogwaardige schuldhulpverlening. Maar wat zegt dat over de invulling van de dienstverlening? Het betekent daadwerkelijk méér, kwaliteit. Voor ons is heeft het óók te maken met echt klantcontact. Kan je in een enkel gesprek doordringen tot die jongere, en hem of haar ertoe bewegen om kritisch te kijken naar het eigen gedrag? Dat ene moment van goede getimede zelfreflectie kan het verschil maken tussen het wegjagen of het binden van die jongere. Daarin schuilt de kwaliteit die het verschil maakt. De juiste momenten zien om de juiste dingen te zeggen. Dát is kwaliteit. Deze kwaliteit komt met de jaren, na het voeren van honderden, zo niet duizenden gesprekken met cliënten. Dit soort kwaliteit zien wij als de praktisch toepasbare uiting van wijsheid. Dat leert de schuldhulpverlener niet uit de boeken, maar in de praktijk. 


Budgetcoaching

Een aparte tak van sport, die tot op heden ondergewaardeerd blijft; de budgetcoach. Wat maakt een traject gemeentelijke schuldhulpverlening écht succesvol? 'Wanneer een cliënt schuldenvrij is', luidt het antwoord vaak. Hoewel dit vanzelfsprekend wenselijk is, biedt dit antwoord geen definitieve oplossing. Mensen schuldenvrij maken zonder dat gedragsverandering heeft plaatsgevonden is als dweilen met de kraan open. Recidive (het opnieuw laten ontstaan van schulden) is dan een reëel gevaar. Hier kan een budgetcoach van grote waarde zijn. Anders dan een schuldhulpverlener of budgetbeheerder zijn de inspanningen van de budgetcoach volledig gericht op het aanleren van gezond financieel gedrag. Het doel is om cliënten financieel zelfredzaam maken. Een budgetcoach kan in het geval van leerbare cliënten bovendien een effectiever alternatief zijn voor een (schulden)bewindvoerder.  


Adviestrajecten en projectmanagement 

Het schuldenprobleem en de armoedebestrijding zijn overlappende thema's waar veel om te doen is, zowel maatschappelijk als politiek, De meeste relevante betrokken partijen zijn het er wel over eens dat armoede en schulden keihard moeten worden aangepakt; zie de 'brede schuldenaanpak' en de talloze initiatieven, innovaties en congressen op deze thema's. Onderwerpen als laaggeletterdheid, vroegsignalering van schulden en werkende armen beheersen momenteel de agenda binnen de thema's. Gemeenten en lokale ketenpartners spelen een cruciale rol in het uitrollen van effectieve dienstverlening op deze onderwerpen. Hoe en met wie gaat u dit vormgeven? Als extern adviseur met grote kennis van zaken kunnen wij u en uw ketenpartners begeleiden bij deze opgave.


Interesse gewekt? Wij staan u graag te woord voor het beantwoorden van uw vragen. Maar nog liever maken wij een afspraak voor een nadere kennismaking!